Bli ledare

Vi söker kontinuerligt ledare till vår gymnastik och friskvård verksamhet inom föreningen. Ledare för barngrupper, MAG, trampolin. vuxengymnastik och Gymmix tar gärna hjälp av fler ledare.

Uppsala Gymnastikförening ser till att du får det stöd och den utbildning du behöver för att kunna leda en grupp och/eller assistera en annan ledare i en grupp.

Grupper som har extra behov av ledare till VT22:

  • Gymmix
  • MAG verksamheten
  • Hjälpledare/ledare till trampolin träning I, II, och III

Hör av dig till vårt kansli om du är intresserad. Vi hjälper dig med gratis utbildning.