Föreningsdokument

Årsmöte 2022

Original Arbetsordning för förtroendevalda revisorer i Uppsala gymnastikförening22-04-06
Original Arbetsordning för IT-ansvarig22-04-06
Original Arbetsordning för personalfrågeansvarig22-04-06
Original Arbetsordning för Styrelsen i Uppsala gymnastikförening 22-04-06
Original Arbetsordning för Valberedningen i Uppsala gymnastikförening 122-04-06
Resepolicy22-04-06
Stadgar senast ändrade och fastställda på årsmötet den 6 april 202222-04-06
Verksamhetsberättelse 202122-04-06
Verksamhetsplan och Budget 202222-04-06

Årsmöte 2021

Styrelse förslag från valberedningen 202121-03-30
Verksamhetsberättelse 202021-03-30

GDPR

Publicering av personinformation på webbplats
ladda ner här

Formulär för begäran av registerutdrag
ladda ner här

Integritetspolicy
ladda ner här

Riktlinjer

Barn och Ungdomsgymnastik riktlinjer från Gymnastikförbundet2022-02-25
Gymmix Riktlinjer2022-04-xx
MAG Riktlinjer2022-04-xx
Trampolin Riktlinjer2022-04-xx

Loggor