Föreningsdokument

Årsmöte 2024

Kallelse till Årsmötet 202424-03-13
Valberedningen förslag till UGFs Årsmöte 202424-03-27
Verksamhetsberätttelsen för 202324-04-08
Verksamhetsplan och Budget 202424-04-08
Stadgarna senast ändrade och fastställda på årsmötet den 17 april 202424-04-08

Årsmöte 2023

Information inför Årsmötet 2023 – uppdaterad den 9 april
Kallelse till Årsmötet 2023
Verksamhetsplan och Budget 2023 – reviderad den 23 april
Verksamhetsberätttelsen för 2022

Årsmöte 2022

Original Arbetsordning för förtroendevalda revisorer i Uppsala gymnastikförening22-04-06
Original Arbetsordning för IT-ansvarig22-04-06
Original Arbetsordning för personalfrågeansvarig22-04-06
Original Arbetsordning för Styrelsen i Uppsala gymnastikförening 22-04-06
Original Arbetsordning för Valberedningen i Uppsala gymnastikförening 122-04-06
Resepolicy22-04-06
Stadgar senast ändrade och fastställda på årsmötet den 6 april 202222-04-06
Verksamhetsberättelse 202122-04-06
Verksamhetsplan och Budget 202222-04-06

GDPR

Publicering av personinformation på webbplats
ladda ner här

Formulär för begäran av registerutdrag
ladda ner här

Integritetspolicy
ladda ner här

Riktlinjer

Barn och Ungdomsgymnastik riktlinjer från Gymnastikförbundet2022-02-25
Barn och ungdom Riktlinjer2024-04-xx
Gymmix Riktlinjer2024-04-xx
MAG Riktlinjer2022-04-xx
Vuxengruppen Riktlinjer2024-04-xx
Trampolin Bas Riktlinjer2024-04-xx
Trampolin Tävling Riktlinjer2024-04-xx

Loggor