Extra insatt årsmöte

Länk till mötet: https://meet.google.com/bhc-irvp-tzq

Uppsala Gymnastikförening kallar till ett extra årsmöte den 7 juni 2023 kl. 18.00. Vi ses digitalt. Länk till mötet: https://meet.google.com/bhc-irvp-tzq

Dagordning:

 1. Mötesordförande öppnar det extra årsmötet.
 2. Val av mötets sekreterare.
 3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera mötets protokoll.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 5. Val av ordförande till föreningens Styrelse.
  Sara Lidblad (vårdnadshavare till ungdom i MAG)
  Hon valdes in som ledamot på årsmötet, men kan med support från Styrelsen vara ordförande under mandatperioden ett år.
 6. Val av ledamöter till föreningens Styrelse (minst en, max två, mandatperiod 2 år)
  Petter Nordesjö (vårdnadshavare till ungdomar som tränar trampolin)
 7. Val av revisorssuppleant (mandatperiod 1 år)
  Alma Janawi Albitar (ekonom med inriktning mot redovisning)
 8. Mötet avslutas.