Ledamot sökes

Uppsala Gymnastikförening söker personer till Styrelsen inför vårt extra årsmöte i början på juni 2023. 

Valberedningen har hittat en ordförande, men det behövs 1-2 ledamöter till i Styrelsen. 

För att en förening ska fungera, krävs en Styrelse som arbetar i föreningens intresse.

I Uppsala Gymnastikförening har vi en styrelse som består av ordförande, sekreterare, tre styrelseledamöter och en suppleant. 

Det betyder att vi ständigt behöver aktiva personer som är intresserade av att föreningen drivs vidare, och som är beredda att ta på sig en uppgift i Styrelsen under en tid. 

Här kan ni hitta en arbetsordning för Styrelsen.

Om du är intresserad av Styrelsearbete, så kontakta oss i Styrelsen via styrelse@uppsalagf.se eller kansliet via kansli@uppsalagf.se så får du veta mera om vårt viktiga arbete. Kanske är det du som är suppleant i Styrelsen nästa period?