Bris är med och bidrar till trygg gymnastik!

Under hösten 2023 inledde Svensk Gymnastik ett samarbete med Bris för att ihop göra idrotten tryggare för barn. Har du koll på samarbetet och vart du kan vända dig om du behöver stöd?

Alla barn har rätt att hålla på med idrott och samtidigt känna sig trygga. Som en del i trygghetsarbetet har Gymnastikförbundet inlett ett samarbete med Bris.

Läs mer om samarbetet här.